Ongeveer 20% van de bevolking is Hooggevoelig. Een Hooggevoelig persoon, High Sensitive Person of Hsp´er heeft een fijngevoeliger zenuwstelsel. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever verwerkt, dan bij de gemiddelde mens. Hsp’ers ervaren meer prikkels dan gemiddeld, zowel zintuiglijk als emotioneel. Ze willen situaties diepgaand onderzoeken voor ze ergens instappen en rustig achteraf verwerken. Hun zenuwstelsel raakt door deze combinatie van factoren sneller overbelast, zeker in een gehaaste en prikkelrijke omgeving.

Er zijn momenteel veel kinderen die teruggetrokken (overgevoelig) of explosief naar buiten gericht zijn (energiek), ook wel ‘Hooggevoelige´ kinderen genoemd. Dit betekent extra gevoelig voor sfeer en prikkels uit de omgeving. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk en hebben vaak een diepe verbinding met de natuur. Op school ervaren ze daarentegen leerproblemen. Ze kunnen ze zich vaak moeilijk concentreren en hebben vaak veel moeite met bepaalde vakken op school. Veel van deze kinderen worden vaak onterecht gediagnosticeerd met gedragsstoornissen als AD(H)D en PDD-Nos.